สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เยี่ยมชม ม.ศรีปทุม

18 ก.ค. 2557
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมคณะผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ พลโท วสุ เฟื่องสำรวจ รองผู้บัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายทหารชั้นสัญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาของกองทัพ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายด้านแผนการประกันคุณภาพ ม.ศรีปทุม ณ อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม บางเขน