“วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์” ประจำปี 57

17 ก.ค. 2557

ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม และดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีสักการะ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ บุคลากรและศิษย์เก่าดีเด่น และพิธีมอบเงินบริจาค มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ใน “วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์” ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และหน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน เข้าร่วมรำลึกถึงผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน