เพื่อความเป็นสิริมงคล

9 ก.ค. 2557

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557  ณ บริเวณหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ศรีปทุม