แสดงผลงานนิทรรศการวิทยานิพนธ์ ด้านสถาปัตย์ฯ

27 มิ.ย. 2557

ผศ.พลเอกเสรี พุกกะมาน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการโชว์พลังความคิด ด้านสถาปัตย์ฯในงานแสดงผลงานนิทรรศการวิทยานิพนธ์ ด้านสถาปัตย์ฯ ของนักศึกษา ระหว่างวันที่ 23-26 มิ.ย. 57 ณ SCG Experience