คณะเทคโนโลยีสารเทศ ฟังสัมมนาฟรี! “How to use Cloud Computing to Benefit from Big Data”

16 มิ.ย. 2557

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  และ สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (TFIT)  ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “How to use Cloud Computing to Benefit from Big Data”  การใช้ Cloud Computing ในการหาประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น   ได้รับเกียรติจากกูรูด้านไอทีของประเทศ   รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์  Executive Director, IMC Institute, Ex-Director, Software Park Thailand และ Instructor for many universities and public organizations  เป็นวิทยากรบรรยาย  ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 12.00-17.00 น.  ณ ห้อง Auditorium 2 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11) สนใจร่วมฟังการสัมมนา ลงทะเบียนได้ที่ http://www.spu.ac.th/informatics/12323 หรือ http://www.spu.ac.th/informatics