คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เปิดศูนย์การบัญชีมืออาชีพ (S-PAC)

9 มิ.ย. 2557

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคุณดารินทร์ หยกไพศาล นายกสมาคมสำนักงานบัญชีไทย (TAFA) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การบัญชีมืออาชีพ (Sripatum University Professional Accounting Center : S-PAC) โดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมสำนักงานบัญชีไทย และบริษัท อินทิเกรท แอคเคาท์แทนท์ จำกัด (IA) โดยมีอาจารย์ ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาสมาคมสำนักงานบัญชีไทย ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในการเตรียมความพร้อมสู่นักบัญชีมืออาชีพ แก่นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง 1002 ชั้น 10 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน