ประกาศการเลื่อนสอบปลายภาค 2 /2556

25 พ.ค. 2557

 

          เนื่องจากเหตุการณ์ไม่ปกติในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมีความเป็นห่วงความปลอดภัยในการเดินทางของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงประกาศงดการสอบ ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย  ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2557 นั้น

อย่างไรก็ตามสำหรับกำหนดการสอบลายภาค 2/2556 ในวันอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 - มิถุนายน 2557 ยังคงดำเนินการสอบตามตารางสอบเช่นเดิม ยก เว้นการสอบเฉพาะในช่วงค่ำ
(เวลา 18.00 - 21.00 น.) ของแต่ละวันยังคงงดการสอบ สำหรับวันเวลาการสอบทดแทน ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม จะประกาศให้นักศึกษาได้ทราบในภายหลังอีกครั้ง

คลิกประกาศ เรื่อง การปรับกำหนดวันสอบปลายภาค 2/2556 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย (เพิ่มเติม)

ทั้งนี้ หากนักศึกษามีข้อสงสัย  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) หรือ ที่ทำการคณะต่างๆ ที่นักศึกษาสังกัดอีกครั้ง