ประกาศเลื่อนสอบปลายภาค 2-56 3 วัน

22 พ.ค. 2557

เนื่องจากเหตุการณ์ไม่ปกติในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเป็นห่วงความปลอดภัยในการเดินทางของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงประกาศงดการสอบ ในระดับปริญญาตรี บางเขน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 สำหรับการสอบทดแทนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและให้นักศึกษาติดตามประกาศจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วย

 

 

 

คลิกอ่านประกาศ