การประกันอุบัติเหตุ นักศึกษา ม.ศรีปทุม

7 พ.ค. 2557

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง “การประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา2556 ของนักศึกษาทุกคน” ซึ่งจะสิ้นสุดความคุ้มครอง ในวันที่ 15 พ.ค. 2557 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ “หากนักศึกษาคนใด มีความประสงค์ในการทำประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุ ในระหว่างวันที่ 15 พ.ค.-18 ส.ค. 2557” โดยนักศึกษาสามารถดำเนินการชำระค่าคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุ จำนวนเงิน คนละ 50 บาท” ภายในวันที่ 31 พ.ค.2557 ได้ที่ งานการเงิน ชั้น L อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) สอบถามเพิ่มเติม 0 2579 1111 ต่อ 3177