วันเกียรติยศ 2557

29 เม.ย. 2557
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีวันเกียรติยศ 2557 วันแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อมอบเกียรติบัตรและเหรียญแก่นักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดต่างๆ และผู้ที่ช่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี ณ บัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน