สุดเจ๋ง รางวัล VIP Popula Vote

25 เม.ย. 2557

นายอานนท์  บุณยประเวศ  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น 1 ในนักศึกษาทีมผสมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  คว้ารางวัล VIP Popula Vote และ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน  Imagine Cup Thailand 2014 Award การออกแบบพัฒนาซอฟด์แวร์สำหรับนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก  จัดโดย บ.ไมโครซอฟท์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ณ  โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน