รองชนะเลิศอันดับ 1 Imagine Cup Thailand 2014 Award

25 เม.ย. 2557

นายโชติวัน  วัฒนลาภ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น 1 ในนักศึกษาทีมผสมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 พร้อมโล่ห์รางวัลรางวัล ในการแข่งขัน  Imagine Cup Thailand 2014 Award การออกแบบพัฒนาซอฟด์แวร์สำหรับนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก  จัดโดย บ.ไมโครซอฟท์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ณ  โรงแรม พลาซ่า แอทธินี ร อยัล เมอริเดียน