กิจกรรม “คนไทย…หัวใจไท ครั้งที่ 7”

1 เม.ย. 2557

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “คนไทย…หัวใจไท ครั้งที่ 7” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมภายในงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม อาทิ การประกวดร้องเพลง การจัดนิทรรศการ “วิจิตร แห่งวรรณคดีสยาม” การออกร้านซุ้มอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าแห่งไทยจากนักศึกษาและชุมชนภายนอก การแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “เยาวชนไทย  หัวใจไท ” และการแสดงดนตรีของวง เพชรศรีปทุม โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2557 เวลา 10.00 -17.00 น. ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน