ผู้แทนจากสถานทูตจีน เข้าเยี่ยมชม ม.ศรีปทุม

17 มี.ค. 2557

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ Mr. Zhou Gaoyu First Secretary The Embassy of People’s Republic of China, Bangkok และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ม.ศรีปทุม พร้อมหารือถึงความร่วมมือทางการศึกษา ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักศึกษา ม.ศรีปทุม เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ณ ม.ศรีปทุม บางเขน