ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

17 มี.ค. 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานอัยการสูงสุด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาผลงานทาง วิชาการ  และพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สำนักงานอัยการสูงสุด โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยลัยศรีปทุม และนายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด เป็นผู้ลงนาม  ณ   ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน