ม.ฟาฏอนี เยี่ยมชมกลุ่มงานการคลัง ม.ศรีปทุม

14 มี.ค. 2557

อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ นายซูการนัน สาและ หัวหน้ากองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และคณะเจ้าหน้าที่ ม.ฟาฏอนี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานกลุ่มงานการคลัง ม.ศรีปทุม โดยมี อ.ศรีพรหมา จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานการคลัง ม.ศรีปทุม ให้เกียรติพาเยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ม.ศรีปทุม บางเขน