ม.ศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา 2555

3 มี.ค. 2557

ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน  สินธวานนท์  องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวรายงานกิจการของ ม.ศรีปทุม  ณ อาคาร 1-4  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี