28 ก.พ. นี้ ม.ศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญา ป.ตรี ปีการศึกษา 2555

27 ก.พ. 2557

     มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555  ณ อาคารอิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 1 – 4 เมืองทองธานี
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ พิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555  กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ  จำนวน 35  คน  คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน  30  คน  คณะดิจิทัลมีเดีย จำนวน 77 คน  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน 663 คน คณะบริหารธุรกิจ  จำนวน  1,227 คน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จำนวน 103 คน   คณะนิเทศศาสตร์  จำนวน 479 คน   คณะศิลปศาสตร์  จำนวน  592 คน   คณะบัญชี จำนวน 518 คน  คณะนิติศาสตร์  จำนวน 200 คน  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 314 คน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 4,238 คน
     โดยขอเชิญชวนผู้สำเร็จการศึกษาร่วม พิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  ณ อาคารอิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 1 – 4 เมืองทองธานี โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์  องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ แบ่งช่วงพิธีการออกเป็น 2 ช่วงพิธีฯ ในภาคเช้า เป็นพิธีประสาทปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะนิเทศศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะบัญชี, คณะนิติศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงานตัว เวลา 07.30 น. ณ อาคารอิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี และในภาคบ่าย เป็นพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาฯ วิทยาลัยนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ รายงานตัว เวลา 11.00 น. ณ อาคารอิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี
     ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ พิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555 กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านแต่งกายด้วยชุดครุยตามคณะ สาขาที่สำเร็จการศึกษา และในการเดินทางเข้าร่วมพิธีฯ ขอโปรดศึกษาเส้นทางการเดินทาง เนื่องจากการจราจรจะติดขัดมาก ควรถึงสถานที่ก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที และญาติผู้สำเร็จการศึกษา ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีทุกท่าน สามารถนำรถยนต์เข้าจอดรถได้ที่ ลานจอดรถ บริเวณ P5,  P9  บริเวณ แอคทีฟ สแควร์ และพื้นที่จอดรถอื่นๆ บริเวณโดยรอบเมืองทองธานี
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2579 1111 อีเมล์ graduation.spu@spu.ac.th หรือดูรายละเอียดได้ทาง http://www.spu.ac.th/graduation