พิธีฝึกซ้อม และพิธีประสาทปริญญา ม.ศรีปทุม ป.ตรี ปีการศึกษา 2555

19 ก.พ. 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดวันฝึกซ้อม แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555  ณ อาคารอิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 1 – 4 เมืองทองธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ พิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555  กล่าวว่า ในปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กำหนดวันฝึกซ้อม พิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555 ออกเป็น 2 วัน ระหว่างเวลา 07.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ได้แก่ ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะดิจิทัลมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นพิธีฝึกซ้อมฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะบัญชี, คณะนิติศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

และมีกำหนดจัดพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ที่ 28กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07.00 – 16.30 น. ณ อาคารอิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 1 – 4 เมืองทองธานี โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน  สินธวานนท์  องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ แบ่งช่วงพิธีการออกเป็น 2ช่วงพิธีฯ ในภาคเช้า เป็นพิธีประสาทปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะนิเทศศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะบัญชี, คณะนิติศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงานตัว เวลา 07.30 น. ณ อาคารอิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 3เมืองทองธานี และในภาคบ่าย เป็นพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาฯ วิทยาลัยนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ รายงานตัว เวลา 11.00 น. ณ อาคารอิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 3 เมืองทองธานี

ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ พิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555 กล่าวเพิ่มเติมว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ท่านใดที่ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมตามวันและเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับปริญญาบัตร และในวันฝึกซ้อมฯ-วันพิธีประสาทปริญญาฯ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านแต่งกายด้วยชุดครุยตามคณะ สาขาที่สำเร็จการศึกษา และในการเดินทางเข้าร่วมพิธีฯ ขอโปรดศึกษาเส้นทางการเดินทาง เนื่องจากการจราจรจะติดขัดมาก ควรถึงสถานที่ก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30นาที ผู้สำเร็จการศึกษา ที่เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อม พิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555 และญาติผู้สำเร็จการศึกษา ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีทุกท่าน สามารถนำรถยนต์เข้าจอดรถได้ที่ ลานจอดรถ 7 ชั้นอาคาร 9, ส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบ ที่ 1 (ติดกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ฝั่งโรงเรียนสารวิทยา), กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ประตูที่ 3 ลานรวมพลประจำวัน ติดกับอุโมงค์ ราบที่ 11) และสวนอาหารบางบัว (ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11รักษาพระองค์) โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดรถตู้ให้บริการรับส่งระหว่างกรมทหารราบที่ 11 – มหาวิทยาลัยศรีปทุม หมุนเวียนตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. ณ บริเวณ ประตูทางออก สระน้ำพุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2579 1111 อีเมล์ graduation.spu@spu.ac.th หรือดูรายละเอียดได้ทาง www.spu.ac.th