ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร มรภ.อุตรดิตถ์

13 ก.พ. 2557

ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา และ ผศ.จิตราพร ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.ศรีปทุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษา ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ อาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ ประธานกรรมการศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จาก มรภ.อุตรดิตถ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ณ ม.ศรีปทุม บางเขน