ม.ศรีปทุมจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

13 ก.พ. 2557

ผศ.ดร.พลเอก เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีและคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา ม.ศรีปทุม ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา ซึ่งจัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ม.ศรีปทุม ณ บริเวณหน้าอาคาร 10 ม.ศรีปทุม บางเขน