แข่งขันตอบปัญหาการบัญชี ระดับ ปวช.- ปวส. ครั้งที่ 5

7 ก.พ. 2557

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน “โครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชีสำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครั้งที่ 5”  ซึ่งจัดโดยคณะบัญชี ม.ศรีปทุม โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล  ซึ่งผู้ชนะเลิศระดับ ปวช.ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และรางวัลชนะเลิศระดับปวส.ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)  ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  ม.ศรีปทุม บางเขน