ม.ศรีปทุม เปิดแจ้งความจำนงร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร และจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี ปีการศึกษา 2555

5 ก.พ. 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีกำหนดแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรฯ ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต   www.spu.ac.th    วันฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรฯ ระดับปริญญาตรี วันที่ 22  -  23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และวันพิธีประสาทปริญญาบัตรฯ  ระดับปริญญาตรี  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เมืองทองธานี   ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ พิธีประสาทปริญญาบัตร  http://www.spu.ac.th/graduation หรือสอบถาม โทร. 0 2579 1111 หรือ 0 2561 2222