ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารวิทยาลัยราชพฤกษ์

31 ม.ค. 2557

ผศ.ดร.อัจฉราพร  โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน