สนับสนุนนักกีฬาเยาวชนไทยสู่ระดับทีมชาติ

30 ม.ค. 2557

อาจารย์โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยอาจารย์นาวี ยั่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และคุณฐิติรัตน์ ศรีคุ้มเหนือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โรงงานสยามสปอร์ต จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการกีฬา ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และบริษัท โรงงานสยามสปอร์ต จำกัด ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนฟุตซอลให้กับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษา และปั้นนักกีฬาสู่ระดับทีมชาติในอนาคต  ณ ห้องเห็นแก่ลูก  โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี