แถลงเปิดหลักสูตร Difference รุ่นที่ 2 “สร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์”

30 ม.ค. 2557

สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม แถลงข่าวเปิดหลักสูตร “สร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 ” (ABC – Academy of Business Creativity)  เน้นย้ำแนวคิดหลักสูตรกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับแวดวงธุรกิจไทย  โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย คุณธนา  เธียรอัจฉริยะ ผู้บริหารในธุรกิจโทรคมนาคม นักการตลาด ที่ปรึกษาเรื่องการพัฒนาองค์กร และนักสร้างแบรนด์ระดับประเทศ และคุณสรกล อดุลยานนท์  ผู้บริหารในธุรกิจสื่อสารมวลชน คอลัมนิสต์ชื่อดังทางด้านธุรกิจและการบริหารจัดการที่รู้จักกันดีในนาม “หนุ่ม เมืองจันท์” ผู้จัดทำหลักสูตร และสมาชิกผู้เข้าเรียนหลักสูตร ABC รุ่นที่ 1 โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ร่วมทำข่าว ณ ห้อง auditorium 2 อาคาร 40  ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน