ABC เปิดหลักสูตร difference รุ่นที่2 “พลิกมุมคิด ธุรกิจเปลี่ยน” เน้นย้ำแนวคิดหลักสูตรกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับแวดวงธุรกิจไทย

29 ม.ค. 2557

สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ABC- Academy of Business Creativity)  

เปิดหลักสูตร difference รุ่นที่2 “พลิกมุมคิด ธุรกิจเปลี่ยน”

เน้นย้ำแนวคิดหลักสูตรกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับแวดวงธุรกิจไทย

สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับนักคิดทางธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์สองท่านคือ คุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์) และ คุณธนา เธียรอัจฉริยะ  เพื่อจุดประกายด้านความคิดใหม่ๆ ในมุมที่ต่างออกไปให้กับนักธุรกิจ  ”

โดยหลักสูตรหลักของสถาบันในนาม “ difference รุ่น 1”  ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมและจบลงด้วยความสำเร็จอย่างท่วมท้นในเดือนพฤศจิกายน 2556   ความสำเร็จดังกล่าว เกิดขึ้นจากความลงตัวของหลักสูตรโดยผ่านกระบวนการกระตุ้นความคิดจากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิจากทั่วประเทศ  อาทิเช่น  คุณบุญคลี ปลั่งศิริ  คุณประภาส ชลศรานนท์  คุณอนันต์ อัศวโภคิน  คุณเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร  (โค้ชอ๊อต)  คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) ฯลฯ  และส่งเสริมทักษะใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเช่น การทำ workshopหนังสั้นร่วมกับ คุณจิระ มะลิกุล และทีมงาน GTH  ,การหัดแต่งเพลงกับคุณศุ บุญเลี้ยง เป็นต้น

นอกจากนั้น ความหลากหลายของนักศึกษาทั้งด้านประสบการณ์  อายุ และสาขาอาชีพ  ทำให้กระบวนการเรียนรู้ เป็นไปอย่างเข้มข้นและเกิดความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและนำไปสู่การต่อยอดทางความคิดทั้งธุรกิจส่วนตัวและโครงการเพื่อส่วนรวมได้อย่างสมบูรณ์

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวถึง ที่มาของ สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ABC – Academy of Business Creativity ครั้งนี้ว่า…

“สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ABC – Academy of Business Creativity”  คณะผู้สร้างสรรค์หลักสูตร อย่างสองผู้บริหารนักสร้างสรรค์ “ธนา เธียรอัจฉริยะ” ผู้บริหารในธุรกิจโทรคมนาคม นักการตลาด ที่ปรึกษาเรื่องการพัฒนาองค์กร และนักสร้างแบรนด์ระดับประเทศ และ “สรกล อดุลยานนท์” ผู้บริหารในธุรกิจสื่อสารมวลชน คอลัมนิสต์ชื่อดังทางด้านธุรกิจและการบริหารจัดการที่รู้จักกันดีในนาม “หนุ่ม เมืองจันท์” ได้กล่าวถึง หลักสูตรการปรับเปลี่ยนมุมคิดทางธุรกิจแห่งแรกในประเทศไทยกับ “สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ABC – Academy of Business Creativity”

โดยคุณธนา  เธียรอัจฉริยะ ผู้บริหารนักสร้างสรรค์หลักสูตร ได้กล่าวถึง จุดเด่นในโครงการนี้ว่า

“ในยุคสมัยนี้ ผมเชื่อว่านักธุรกิจ นักการตลาด นักคิด หากมีเพียงแค่ประกายไฟเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถสร้างกองไฟแห่งความคิดสร้างสรรค์ได้เลยถ้าขาดเชื้อเพลิงที่ดี   การณ์กลับกลายเป็นว่า  เชื้อเพลิงที่ดีที่สุดของ ABC ก็คือนักเรียนที่เข้าร่วมด้วยใจที่เปิดกว้าง มีความอยากที่จะเรียนรู้  ประสบการณ์และอายุที่หลากหลาย และความไม่ยึดติดกับหัวโขนตำแหน่ง  ทำให้ช่วง 4 เดือนในการที่เข้ามาเรียนรู้ เชื่อมั่นว่าจะสามารถเป็นการจุดไฟความคิดสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งในมุมผู้ทำหลักสูตรและตัวของนักเรียนเอง

ผมดีใจอย่างที่สุดที่นอกจากจะเห็นพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์และสิ่งที่ได้จากห้องเรียนแล้ว  ความผูกพันของมิตรภาพที่ก่อตัวกันอย่างรวดเร็ว  ความช่วยเหลือเอาใจใส่กัน และที่สำคัญคือ ความตั้งใจของนักเรียนที่จะใช้พลังของรุ่นเพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมผ่านทั้งกิจกรรมในระหว่างเรียนและหลังจบหลักสูตรไปแล้ว  เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายของผมไปอย่างมาก  ในฐานะผู้ร่วมจัดทำหลักสูตรจึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกลุ่มบุคลากรที่มีทั้งความคิด  พลังและความรักสามัคคีกัน และสามารถมีประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติได้อีกด้วย การพัฒนาสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม จะทำให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงได้ครับ ผมจึงแทบจะอดใจไม่ไหวที่จะรอต้อนรับนักเรียน ABC รุ่นที่สอง แล้วรอลุ้นกองไฟกองใหญ่ๆที่จะถูกจุดขึ้นใหม่ด้วยนักเรียนกลุ่มใหม่ด้วยความระทึก อย่างสนุก สร้างสรรค์แล้วครับ” …ธนา เธียรอัจฉริยะ กล่าว

โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ถูกวางรากฐานจากหลักปรัชญาของการสร้างความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจ และเน้นย้ำฝึกฝนให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้ใช้ศักยภาพของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาอย่างเต็มที่ โดยการเปิดเวทีนำโจทย์ทางธุรกิจจริงมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และทักษะใหม่ๆ ความท้าทายของการทำธุรกิจในเศรษฐกิจยุคใหม่ การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการบริโภคและโครงสร้างของสังคม โดยคุณสรกล อดุลยานนท์ กล่าวถึงความเชื่อมั่นในหลักสูตรครั้งนี้ว่า…

“ผมเชื่อว่าวิธีคิดเป็นเรื่องที่สำคัญ  หลังจากที่ผู้ได้เข้าอบรมไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร นักธุรกิจ นักการตลาด  หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มวิธีคิดใหม่ให้กับทุกคน ทุกคนจะรู้ว่าความคิดสร้างสรรค์สร้างได้  และการสร้างสรรค์ธุรกิจมีหลายแบบ  ทุกคนจะมองโลกได้กว้างอย่างสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะเปิดโลกทัศน์ใหม่อย่างมีไอเดีย กล้าที่จะปรับกระบวนการคิดเดิม เพิ่มศักยภาพการบริหารงานอย่างสนุก เปลี่ยนทัศนคติการใช้ชีวิตอย่างมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยปัจจุบันแต่ละองค์กรบริษัท สามารถนำ Business Creativity มาผสมผสานกลมกลืนเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าด้วยประสบการณ์และทักษะใหม่ๆ ก็ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า

การปรับเปลี่ยนมุมคิดให้กับผู้บริหาร นักธุรกิจ นักการตลาด สามารถตอบโจทย์ให้ธุรกิจเติบโตอย่างสร้างสรรค์ ถือเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าอบรมในหลักสูตร difference รุ่น 2 ของ ABC- Academy of Business Creativity จะช่วยให้บริษัทหรือองค์กรที่ผสมผสานกลมกลืนเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าด้วยประสบการณ์และทักษะใหม่ๆ ก็ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า แบบพลิกมุมคิด ธุรกิจเปลี่ยน ครับ” …สรกล อดุลยานนท์ กล่าว

สำหรับโครงการหลักสูตร difference รุ่น 2 โดย ABC- Academy of Business Creativity  คณะผู้สร้างสรรค์หลักสูตร ธนา เธียรอัจฉริยะ , สรกล อดุลยานนท์  (หนุ่ม เมืองจันท์)  ในบทบาทผู้จุดประกาย พร้อมเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 16 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2557 ถึง กันยายน 2557 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ  อาคาร 11 ชั้น 12A มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 61

ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  http://www.abcbyspu.com

  #################################################