“สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ”

22 ม.ค. 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ ศาลแรงงานกลาง เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับบุคลากร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่าง 2 สถาบันร่วมกัน โดยมีดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และนายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง เป็นผู้ลงนาม   ณ  ห้องบอร์ดรูม  ชั้น 14  อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม