ม.ศรีปทุม บางเขน เลื่อนการเปิดภาคการศึกษา นักศึกษา ป.ตรี ภาค 2/2556 เป็นวันที่ 23 ม.ค. 2557

19 ม.ค. 2557

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เลื่อนการเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาค 2 / 2556 ออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557

ในส่วนการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถ ติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.spu.ac.th ได้ทุกวัน เพื่อรับทราบประกาศและข่าวสารต่างๆ

สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อ หน่วยงานภายในต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อได้ตามปกติ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2579 1111