ม.ศรีปทุม จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556

17 ม.ค. 2557

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร และแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ประกอบด้วย รางวัลบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ, รางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและสสอท., รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่นระดับชาติ และรางวัลโครงการสอนอย่างไรให้บัณฑิตไทยไม่โกง ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5  อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน