วันศรีปทุม ประจำปี 2557

15 ม.ค. 2557

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ม.ศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ม.ศรีปทุม ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันศรีปทุม ประจำปี 2557 ณ ม.ศรีปทุม บางเขน