เลื่อน”วันปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ม.ศรีปทุม รุ่นที่ 23 ภาค 2/2556″

14 ม.ค. 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลื่อน”วันปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 23 ภาค 2/2556 ” ทั้งนี้กำหนดวันและเวลา ในการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบใหม่อีกครั้ง โดยนักศึกษาทุกคณะ สามารถติดตามข้อมูลได้จาก คณะที่นักศึกษาสังกัด และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) ชั้น 5 ห้อง 508-509 โทร. 02-579-1111 ต่อ 2425,2426 อีเมล์ : job@spu.ac.th