ม.ศรีปทุม ขยายระยะเวลาการลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาค 2 / 2556

13 ม.ค. 2557

ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปิดทำการ ดังนั้น เพื่อรองรับการให้บริการนักศึกษาที่อาจได้รับผลกระทบดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงขยายระยะเวลาการลงทะเบียน หรือชำระค่าลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ดังนี้

หลักสูตรภาษาไทย
ขยายระยะเวลาการยืนยันการลงทะเบียน และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียน
เพื่อนำไปชำระค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร
เดิมไม่เกิน  วันที่ 13 มกราคม 2557
ขยายถึง     วันที่ 17 มกราคม 2557

หลักสูตรนานาชาติ
1.  ขยายระยะเวลาการลงทะเบียน
เดิมไม่เกิน   วันที่ 13 มกราคม 2557
ขยายถึง      วันที่ 16 มกราคม 2557

2.  ขยายระยะเวลาชำระเงินลงทะเบียนทางธนาคาร
เดิมไม่เกิน   วันที่ 14 มกราคม 2557
ขยายถึง      วันที่ 17 มกราคม 2557