“ชนะเลิศ แม็คโครมิตรแท้โชห่วย ครั้งที่ 5”

26 ธ.ค. 2556

ทีมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศการตกแต่งหน้าร้าน โครงการแม็คโครมิตรแท้โชห่วย ครั้งที่ 5  โดยได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ซึ่งผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในระดับสถาบัน จะได้เข้าไปประกวดในระดับต่างสถาบันอีกครั้ง ชิงทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท ต่อไป  จัดโดย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งการมอบรางวัลครั้งนี้มีผู้แทนจากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล  ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม