คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัด Road Show แนะแนวหลักสูตร ป.ตรี

18 ธ.ค. 2556

อาจารย์วิชัย ธรรมทวีธิกุล อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเดินสายแนะแนวกับส่วนกลางมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวคณะบัญชี หลักสูตรระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยมีนักเรียนและครู ร่วมรับฟัง กว่า 100 คน ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556