งานวันพ่อแห่งชาติ ปี 56

13 ธ.ค. 2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือก “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ครั้งที่ 34 โดยมี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะนายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2556 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556