ทำบุญอายุวัฒนมงคล

9 ธ.ค. 2556

ผศ.ดร.พลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ทำบุญอายุวัฒนมงคล 6 รอบ 72 ปี พร้อมถวายปัจจัย 1 ล้านบาทเพื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร. เป็นประธาน, และมีดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ม.ศรีปทุม ร่วมในพิธี ณ มจร.วังน้อย อยุ ธยา