ม.ศรีปทุม ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

6 ธ.ค. 2556

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2556 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมวางพุ่มเงิน พุ่มทอง เพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ด้วย ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน