ม.ศรีปทุม ร่วมกับ สนนท. จัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

29 พ.ย. 2556

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (สนนท.) และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2556 ภายใต้หัวข้อ “การแนะแนวกับปรากฏการณ์ทางสังคม” Guidance and Social Phenomenon โดยภายในงานมีบุคลากรแนะแนวจากทั่วประเทศร่วมงานจำนวนมาก ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน