แสดงความยินดีครบรอบ 20 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

28 พ.ย. 2556

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกกับ ผศ.พลเอก เสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารคณะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี ณ ที่ทำการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน