คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จัดงานแสดง Business Idea and Showcase

25 พ.ย. 2556

ผศ.ดร.พรวรรณ นันทแพศย์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Business Idea for Success : Healthy for Good Life” ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการฝึกอาชีพสอนทำซูซิ และการประกวดออกแบบบูธ (Business Idea) โดยจะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 5 และอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน