ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะ Ministry Of Education, Taiwan

21 พ.ย. 2556

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ Dr.Pi-twan Huang Political Deputy Minister Ministry Of Education, Taiwan และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมให้การต้อนรับด้วย ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน