ม.ศรีปทุม จัด “ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ 17”

20 พ.ย. 2556

อาจารย์โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายใต้โครงการ “ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ 17” โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556