ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ CALIFORNIA BAPTIST UNIVERSITY, USA

20 พ.ย. 2556

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับผู้แทนจาก CALIFORNIA BAPTIST UNIVERSITY, USA  โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ Dr.Franco Gandolfi Dean; School of Business & Professor of Business California Baptist University และ Mr.Siri Thirawattanawong ในโอกาสประชุมหารือถึงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556