ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ UNIVERSITY OF NORTHAMPTON, UK.

20 พ.ย. 2556

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับผู้แทนจาก UNIVERSITY OF NORTHAMPTON, United Kingdom โดยมี อ.จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ Dr.Ian Brooks Executive Dean (Pro Vice Chancellor), School of Business University’s International Development, University of Northampton และ Mr.Zhang Zhe ในโอกาสประชุมหารือถึงความร่วมมือหลักสูตรร่วมและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556