ม.ศรีปทุม บำเพ็ญบุญมหากฐิน ณ วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น

19 พ.ย. 2556

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  องค์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ของไทย   ประทานผ้ากฐินให้มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าแสงอรุณ  จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป โดยมีดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ,คณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ,วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจและผู้มีจิตศรัทธาชาวจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมในพิธี  ณ วัดป่าแสงอรุณ  จังหวัดขอนแก่น