มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต่อยอดนักเขียนโปรแกรม iOS ระดับมืออาชีพ

11 พ.ย. 2556

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมหลักสูตร “Core iOS Application Development for Developer” เพื่ออบรมความรู้เชิงปฏิบัติการแบบเจาะลึกในการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone OS) ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน และ วันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ iMAC (ห้อง 5-903 ชั้น 9 อาคาร 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จึงขอเชิญชวน iOS Developer, นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมบน iOS (iPhone OS) แบบมืออาชีพ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมด้าน ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) โทร. 02-5791111 Ext. 2194, 2195 และ 2196 หรือ 081-3259608 หรือกรอกแบบฟอร์มการสมัคร และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.spu.ac.th/informatics/ และ https://www.facebook.com/คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม