ม.ศรีปทุม บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรในหลวง

8 พ.ย. 2556

ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม บันทึกเทปโทรทัศน์การอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมด้วย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สนามเป้า