ม.ศรีปทุม จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

7 พ.ย. 2556

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 เพื่อเป็นการน้อมถวายความอาลัย และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนา โดยภายในงานมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมงานด้วย ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน