คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ร่วมถวายอาลัย สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

7 พ.ย. 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน